Utviklingsprogram: Salg, service, ledelse og motivasjon

Det er en rekke faktorer som er avgjørende for at et utviklingsprogram skal kunne gi varige resultater. Mange bedriftsledere har erfart at selv om ansatte og ledere gjentatte ganger sendes på kurs av høy faglig kvalitet, har man ingen garanti for at kursene gir varig effekt. Utfordringen ligger i å skape en varig adferdsendring hos deltakerne. Våre utviklingsprogrammer tar derfor høyde for følgende problemstillinger:

  • Hvordan kan vi skape en endringsvilje og erkjennelse av at stadig endring og forbedring er en nødvendig forutsetning for å lykkes?
  • Hvordan kan vi skape og opprettholde engasjement rundt videreutvikling hos ledere og ansatte?
  • Hvordan kan vi sørge for at ledere, mellomledere og ansatte tar ansvar for å lykkes med utviklingsprogrammet?
  • Hva kan vi gjøre for å styrke egenmotivasjon og endringsevne hos både ledere og ansatte?
  • Hvordan skape optimal skreddersøm?
  • Hvordan skape en lærende organisasjon gjennom langsiktig oppfølging og fokussikring?

Les mer om vårt konsept F1-hjelp til oppfølging og fokussikring i endringsprosesser.

 

Vedvarende lønnsomt fokus gir varige resultater!

Ja, jeg ønsker et møte

Er du smart, booker du møte før konkurrenten din gjør det…