Meca Norway – om utviklingsprogram med Henrik Aase
”Vi ønsker med dette å berømme Henrik Aase for hvordan de har håndtert igangsetting av “Meca 500”, vårt utviklingsprogram med mål om 500 mill i omsetning i 2010. I denne forbindelse valgte vi Henrik Aase som samarbeidspartner for å drive salgstrening/coaching/motivasjon innad i organisasjonen.
Etter å ha gjennomført 4 samlinger på de fleste nivåer, ser vi allerede en meget positiv utvikling i både salget – som er opp 15,2% fra fjoråret – og ikke minst i “spiriten” hos våre ansatte.

Avdelingene har også blitt betraktelig mer sammensveiset, gjennom kontinuerlig oppfølging fra Henrik Aase og oss.
Vi ser frem til de neste samlingene med spenning!”

Thor Korslund
Salgsdirektør

Lindorff – “Gjør de gode enda bedre”
”Ingen er født coach, dette er noe som krever repeterende øvelser, treninger og individuell stimulering, forteller konsulentselskapet Henrik Aase. De fikk prestisjeoppdraget etter at 11 innsendte tilbud fra totalt 13 inviterte selskaper ble nøye gjennomgått.
– Vi valgte de som var best egnet. Dessuten stilte Henrik Aase med en overbevisende presentasjon foran vårt ”ekspertpanel” på 10 personer. Det var en enstemmig ”jury” som valgte Henrik Aase foran de andre godt etablerte og kjente selskapene
”, bekrefter Fjellheim.

Killi Bilsenter AS Otta – om utviklingsprogram med Henrik Aase
”I forbindelse med opplegget rundt utviklingsprogram utarbeidet av Henrik Aase har vi så langt følgende kommentarer:
• Utarbeidelse av kurset og forarbeidet var for vår del en tankevekker og ga verdifull gjennomgang av egne rutiner
• Opplegget som Henrik Aase la frem var meget godt tilpasset det vi mener er vårt behov
• Resultatmessig er det ennå tidlig å måle, med deltakerne er inspirerte og gjennomfører oppsatte fokustiltak på en god måte
• Vi vurderer oppfølging av dette programmet i andre avdelinger i fremtiden pluss oppfølging / videreutvikling av programmet mot selgerne
Vi er så langt meget fornøyd med at vi satset på Henrik Aase til å spesialtilpasse et utviklingsprogram for oss som tok hensyn til våre egne / lokale utfordringer innen salg av nye og brukte biler.”

Floyd Bilben
Daglig leder

SEB kort/Eurocard og Diners Club – om utviklingsprogram med Henrik Aase
Hva var bakgrunnen for at dere valgte å gjennomføre programmet?
”Som markedsleder i tøff konkurranse vil nøkkelen til videre suksess være å identifiserte potensialet for å hente ut bedre resultater gjennom økt aktivitet og bedre kvalitet. Pre-møter med Henrik Aase gjorde oss følgelig svært bevisste på både styrker og forbedringsområder, og hvor vi definerte en short-list på prioriterte områder.”

Hvorfor falt valget på Henrik Aase som leverandør?
Henrik Aase var et naturlig valg da selskapet representerer mye av de verdiene vi selv ønsker å bli identifisert med; Engasjement, profesjonalitet, gjensidig respekt og kontinuitet. Henrik Aase var dessuten klare på hvilket ansvar og eierskap som må være på plass i vår egen salgsledelse for å oppnå optimalt resultat. Av andre utslagsgivende faktorer i favør Henrik Aase vil vi fremheve deres forpliktende plan for systematisk oppfølgingen/rapportering ift etterarbeid og praktisk trening. På denne måten var vi sikret kontinuitet og fokus også etter samlingene i plenum.”

I hvor stor grad ble forventningene innfridd?
”Prestasjonene har økt og resultatene blitt forbedret. Hver enkelt selger har fått et bedrefokus og langt mer bevisst forhold til egne prestasjoner. Samlingene fungerte utmerket som motiverende kick-off´s, og den ukentlige oppfølgingen tilsvarende for varig læring og proaktivitet som fast punkt på agendaen. Programmet var dessuten en tankevekker ift forskjellen på ”hva vi vet” og ”hva vi faktisk gjør.

Nysalg oppnådde en 54% resultatforbedring i 4. kvartal mot 3. kvartal, mye forklart i økt aktivitetsnivå, proaktivitet og bedre fokus.”

I hvor stor grad ble programmet tilpasset til deres situasjon/ønsker?
Henrik Aase viste god forståelse av kortbransjen og genuin interesse for oss som kunde, sistnevnte spesielt viktig og en helt essensiell faktor for å skape gjenkjennelse og aksept blant kritiske selgere. De generelle prinsippene i salg gjelder imidlertid uavhengig av bransje, noe som ble poengtert gjennom flere, gode eksempler.”

Hvorfor kan dere eventuelt anbefale Henrik Aase til andre bedrifter?
Henrik Aase gir deg som kunde følelsen av å være spesiell, med både tid og ressurser til nærhet, personlig oppfølging og forståelse for våre mål og ønsker. Henrik Aase er samtidig i stand til å stille krav til kunden for å sikre resultatet, noe vi opplevde som særdeles profesjonelt og skjerpende.
Good value for money blir et mildt uttrykk!”

Januar 2006
Marius Hansen
Salgssjef
SEB Kort / Eurocard og Diners Club

Sodexho – om utviklingsprogram med Henrik Aase
“Henrik var fantastisk kul – jeg har aldri hatt det så morsomt på kurs! Han var veldig inspirerende, og jeg har faktisk gått her på jobben etterpå og tenkt på hvor bra det var. Jeg har valgt 3 fokustiltak og er i gang med å jobbe med disse. Det er fint at det var noe konkret vi skulle ta tak i etter kurset. Det som ellers ofte skjer når man har vært på kurs er at det er lett å glemme det hele når man er tilbake i hverdagen

Anne Gullberg

“Det var et veldig engasjerende kurs. Kurslederen klarte å holde folk i ånde helt fram til kl. åtte på kvelden på en mandag! Det er ikke dårlig! Allerede neste dag involverte jeg medarbeiderne på jobben – det er viktig å få med seg alle. Vi valgte områder fra fokuslisten som vi også har fått tilbakemeldinger via Mystery Shopper om at vi kan bli bedre på”

Kim Jeanette Simonsen

Drammen videregående skole – om utviklingsprogram med Henrik Aase
“Elever og lærere fra salg- og servicelinjen ved Drammen videregående skole takker for to fantastiske kurs i messeforberedelse og kommunikasjon og samarbeid. Du har en utrolig evne til å tilpasse deg målgruppen ved å bruke gode og morsomme eksempler for å understreke det som er viktig å fokusere på. Elevene syntes det var kjempeinspirerende, interessant og lærerikt. Din entusiasme smittet over på alle som var til stede. Sjelden har vi sett så lydhøre og engasjerte elever. Vi håper å kunne ta kontakt med deg igjen ved en senere anledning og kan bare anbefale andre skoler å gjøre det samme.”

Reidun Solberg
Drammen videregående skole

Ja, jeg ønsker et møte

Er du smart, booker du møte før konkurrenten din gjør det…