F1 -hjelp til oppfølging og fokussikring i endringsprosesser

F1 knappen på din PC fungerer trolig fremdeles som hjelpetast i en rekke programmer. Hos oss betyr F1 hjelp til oppfølging og fokussikring. En vellykket endringsprosess krever hjelpeverktøy for å sikre at fokuset på forbedringer varer lenge nok til at det oppstår varige adferdsendringer i organisasjonen. Gode kurs og inspirerende samlinger er ikke nok. Salgskonsept har tatt dette på alvor og utviklet et eget F1-konsept. Konseptet innebærer blant annet: :

  • Individuelle handlingsplaner utarbeides i forbindelse med alle kurssamlinger
  • Ledere defineres som ”Fokusansvarlige” i forbindelse med utviklingsprogrammet
  • Fokusansvarlige får opplæring i coachende lederstil og operativ endringsledelse
  • Individuell utviklingsforpliktelse – kontraktfestet fokusplan
  • Ukentlig fokussikring av hver enkelt deltaker
  • Pep-talks
  • Fokus e-post
  • Knytning til salgskampanjer
  • Motiverende web-basert salgskampanjeverktøy
  • Premiering
  • Skreddersydd kursdokumentasjon
  • Utarbeidelse av salgsmanual
  • Coaching the coach
  • Sertifiseringsprogrammer
  • Hjemmeoppgaver
Ja, jeg ønsker et møte

Er du smart, booker du møte før konkurrenten din gjør det…